Výcvikový tábor SCM Jihočeský kraj

Výcvikový tábor SCM Jihočeský kraj

Benešov 18.-22.3.2024

Od pondělí 18.3.2024 do pátku 22.3.2024 proběhl krajský výcvikový tábor SCM Jihočeský kraj. Tentokrát jsme zvolili tréninkové prostory v Benešově. Výcvikový tábor měl kondiční charakter. K tréninkům jsme využili kryté tréninkové prostory (atletický tunel, zrcadlový sál), ale protože nám přálo počasí, mohli jsme trénovat též na atletickém stadionu i v přilehlých přírodních terénech. K regeneraci posloužil bazén, pára a vířivka.

V rámci tohoto výcvikového tábora působila fyzioterapeutka Petra Kuželková. Kromě přednášky, dvou samostatných skupinových cvičení zaměřených na protahování a kompenzaci, zařadila do programu jednoho dopoledního atletického tréninku i zpevňovací cvičení na bosu. Atleti během výcvikového tábora dostali mnoho informací o důležitosti regenerace a vytvořili si představu, jak o své tělo pečovat.

Součástí výcvikového tábora bylo i vzdělávání atletů. Fyzioterapeutka měla pro atlety připravenou zajímavou a srozumitelnou přednášku na téma sportovní úrazy.

Výcvikový tábor proběhl v přátelské atmosféře. Kolektiv atletů SCM velmi rychle našel společnou řeč s atlety sportovního gymnázia a dalšími samoplátci. Všichni dohromady tvořili skvělou partu. Přínosem byla i účast starších atletů, kteří již SCM odrostli. 

Velký dík patří fyzioterapeutce Petře Kuželkové z Tábora, která si našla volný čas, aby s námi výcvikový tábor absolvovala.

 

®2016, Atletika SCM, Jihočeský kraj